Průměrné podnebí a průměrné počasí v Goroku, Papua-Nová Guinea 🇵🇬

Průměrná denní a noční teplota v Goroku

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Goroku

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně