Průměrné podnebí a průměrné počasí v Georgetownu, Svatý Vincenc a Grenadiny 🇻🇨

Průměrná denní a noční teplota v Georgetownu

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Georgetownu

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně