Průměrné podnebí a průměrné počasí v Thies, Senegal 🇸🇳

Průměrná denní a noční teplota v Thies

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Thies

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně