Průměrné podnebí a průměrné počasí v Murské Sobotě, Slovinsko 🇸🇮

Průměrná denní a noční teplota v Murské Sobotě

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Murské Sobotě

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně