Průměrné podnebí a průměrné počasí v Shendi, Súdán 🇸🇩

Průměrná denní a noční teplota v Shendi

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Shendi

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně