Průměrné podnebí a průměrné počasí v Jenny, Surinam 🇸🇷

Průměrná denní a noční teplota v Jenny

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Jenny

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně