Průměrné podnebí a průměrné počasí v Čkalovsku, Tádžikistán 🇹🇯

Průměrná denní a noční teplota v Čkalovsku

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Čkalovsku

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně