Průměrné podnebí a průměrné počasí nahlas, Timor-Leste 🇹🇱

Průměrná denní a noční teplota nahlas

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky nahlas

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně