Průměrné podnebí a průměrné počasí v Malianě, Timor-Leste 🇹🇱

Průměrná denní a noční teplota v Malianě

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Malianě

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně