Průměrné podnebí a průměrné počasí ve stejné, Timor-Leste 🇹🇱

Průměrná denní a noční teplota ve stejné

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky ve stejné

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně