Průměrné podnebí a průměrné počasí ve Viqueque, Timor-Leste 🇹🇱

Průměrná denní a noční teplota ve Viqueque

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky ve Viqueque

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně