Průměrné podnebí a průměrné počasí v Amenia, Spojené státy 🇺🇸

Průměrná denní a noční teplota v Amenia

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Amenia

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně