Průměrné podnebí a průměrné počasí ve východním Rutherfordu, Spojené státy 🇺🇸

Průměrná denní a noční teplota ve východním Rutherfordu

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky ve východním Rutherfordu

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně