Průměrné podnebí a průměrné počasí v Plano, Spojené státy 🇺🇸

Průměrná denní a noční teplota v Plano

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Plano

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně