Průměrné podnebí a průměrné počasí ve stanici Port Jefferson, Spojené státy 🇺🇸

Průměrná denní a noční teplota ve stanici Port Jefferson

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky ve stanici Port Jefferson

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně