Průměrné podnebí a průměrné počasí v Trumbull, Spojené státy 🇺🇸

Průměrná denní a noční teplota v Trumbull

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Trumbull

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně