Průměrné podnebí a průměrné počasí ve Waterbury, Spojené státy 🇺🇸

Průměrná denní a noční teplota ve Waterbury

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky ve Waterbury

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně