Průměrné podnebí a průměrné počasí ve Frederikstedu, Nás Panenské ostrovy 🇻🇮

Průměrná denní a noční teplota ve Frederikstedu

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky ve Frederikstedu

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně