Průměrné podnebí a průměrné počasí v St John, Nás Panenské ostrovy 🇻🇮

Průměrná denní a noční teplota v St John

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v St John

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně