Průměrné podnebí a průměrné počasí v Hung Yen, Vietnam 🇻🇳

Průměrná denní a noční teplota v Hung Yen

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Hung Yen

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně