Průměrné podnebí a průměrné počasí ve Viet Tri, Vietnam 🇻🇳

Průměrná denní a noční teplota ve Viet Tri

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky ve Viet Tri

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně