Mapa světových průměrných životních nákladů a cen

Barva každé země na mapě odpovídá cenové hladině v této zemi vydělené průměrnými světovými cenami stejného zboží a služeb vynásobenými 100%.

Zelené polygony vykazují nejnižší ceny, zatímco červené polygony nejvyšší. Kliknutím na zemi získáte podrobnější informace o cenách v této zemi a jejích městech.

Loading...